Infrastruktura

Energia elektryczna Moc [MW]: 0,60 

Napięcie [kv]: 15

Gaz (inwestycja w toku) Dostępna objętość [Nm3/godz.] : zgodnie z zapotrzebowaniem
Sieć wodociągowa Dostępna objętość [m3/24 godz.]: zgodnie z zapotrzebowaniem
Kanalizacja Dostępna objętość [m3/24 godz.]: bez ograniczeń
Kanalizacja deszczowa Tak
Sieć telefoniczna TP SA 

NETIA

Internet Światłowód
Dojazd do obiektu Utwardzona betonowa nawierzchnia 

Szerokość drogi: 8 m

Brak ograniczeń ładowności

Parkingi 13.000 m2
Rampa Na całej długości i szerokości hali, dodatkowo poziom „0”
Bramy wjazdowe 2 bramy o szerokości 5 m każda, 

Szlabany,

Portiernie dla ochrony

Ogrodzenie obiektu Teren w całości ogrodzony
Ochrona obiektu Monitoring 

Dozór fizyczny

Oświetlenie terenu Tak