Kontakt

Opolskie Centrum Logistyczne Sp. z o.o.
Ul. Głogowska 41
45-315 Opole
Tel. +48 77 401 90 04 – 05
509 828 078
501 869 675
e-mail: biuro@ocl.com.pl

NIP: 969 147 30 29
REGON: 240501118

KRS nr 0000271019 Sąd Rejonowy w Opolu  Wydział VIII Gospodarczy,
Kapitał zakładowy 102.000 zł

Prezes Zarządu
Rafał Suchodolski

Zarządca nieruchomości:
Anna Walczyk
Tel.: +48 509 828 078
e-mail: 
anna.walczyk@ocl.com.pl

Księgowość:
Ewelina Wajgert
Tel.: +48 502 083 656
e-mail: ewelina.wajgert@ocl.com.pl